088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet moet er voor zorgen dat vaste contracten aantrekkelijker worden en dat flexwerken mogelijk blijft. In aanvulling op het wetsvoorstel heeft het Kabinet ook lagere regelgeving openbaar gemaakt. Hierin zijn enkele onderdelen van de WAB uitgewerkt en concreter gemaakt. Deze ‘lagere … Vraag BVT voor meer informatie over: Geef uw mening over enkele bepalingen WAB.

Meer inzicht geven in pensioen werknemers

Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten mensen volgend jaar meer inzicht geven in hun toekomstig pensioen. Zij moeten drie scenario’s laten zien hoe het pensioen zich kan ontwikkelen. Op dit moment zien mensen alleen hun te verwachten pensioen. In 2019 zien ze daarnaast hoeveel ze krijgen als er mee- of tegenvallers zijn. Dat kan komen door bijvoorbeeld … Vraag BVT voor meer informatie over: Meer inzicht geven in pensioen werknemers.

Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) door de Tweede en Eerste Kamer gekregen. Het huidige kraamverlof wordt vervangen door een ruimere regeling voor geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners na de geboorte van hun kind een hele week verlof volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen … Vraag BVT voor meer informatie over: Extra geboorteverlof per 1 januari 2019.

13 tips voor het beoordelingsgesprek

Goed voorbereid aan de slag Veel organisaties hebben een ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Daarmee koppelen ze de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen aan de individuele doelstellingen van de werknemers. In twee of drie soorten gesprekken maken werkgever en werknemer hier afspraken over. Voorbereiden Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Het functioneren van de … Vraag BVT voor meer informatie over: 13 tips voor het beoordelingsgesprek.

Maak gebruik van de sollicitatiecode

Er gaat soms wel eens iets mis tijdens de sollicitatieprocedure. De sollicitanten horen niets meer van de organisatie waar ze hebben gesolliciteerd of de procedure is niet helder. Dit levert dan veel vragen op. Dat kunt u voorkomen. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid … Vraag BVT voor meer informatie over: Maak gebruik van de sollicitatiecode.

Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft afgelopen week besloten dat het Kabinet maatregelen neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer mensen aan vast werk … Vraag BVT voor meer informatie over: Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan.

Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim kost veel geld. Ziekteverzuim verlagen is daarom bij veel werkgevers een belangrijk doel. U kunt maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verlagen. Iedere organisatie moet volgens artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een ziekteverzuimbeleid hebben. Het ziekteverzuimbeleid is maatwerk en daarom bij iedere organisatie anders. In het beleid staat in ieder geval wat er van … Vraag BVT voor meer informatie over: Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen.

Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Er moet een collectieve verzekering komen waar iedereen aan mee moet betalen. Ook de zelfstandig adviseur, de freelance journalist en de bouwvakker met een eigen bedrijf. Volgens de AWVN wordt de groep werkenden die niet verzekerd is steeds groter. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor het eerst … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering.

Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Vraag BVT voor meer informatie over: Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet.

Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Als u nieuwe medewerkers krijgt dan wilt u natuurlijk dat ze snel integreren in uw organisatie. In de praktijk pakt dat vaak anders uit. Dat het integreren van nieuwe medewerkers niet perfect verloopt, blijkt uit het onderzoek van Vlerick Business School en Talmundo. Ruim een derde van de werknemers heeft een integratieprogramma nog nooit gezien. Bovendien … Vraag BVT voor meer informatie over: Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten