088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

HR Informatie

Alles voor meer effectiviteit op het werk

Veel werkgevers doen er alles aan om hun werknemers effectiever te laten werken. Zij proberen de arbeidsomstandigheden te verbeteren en werknemers te stimuleren om sneller te werken. Soms gaat het wel erg ver zoals blijkt uit de onderstaande voorbeelden. Bij Amazon werden detectiearmbandjes ontworpen. Magazijnwerkers kunnen, als de bandjes worden gebruikt, nauwlettend in de gaten … Vraag BVT voor meer informatie over: Alles voor meer effectiviteit op het werk.

Rouwen en werk gaan niet samen

Werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies, hebben vaak veel moeite om weer op een goede manier terug aan het werk te komen. Ze zijn soms minder geconcentreerd of schieten regelmatig vol. Dat is niet prettig voor de klant, de collega en de medewerker zelf. De houding van de werkgever speelt hierbij een … Vraag BVT voor meer informatie over: Rouwen en werk gaan niet samen.

Nieuwe Arbohandreiking

Er gaat nog al eens iets mis op het werk, doordat we niet begrijpelijk communiceren. Dat merkt u als HR-professional waarschijnlijk ook. Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen, publiceert het SER Arboplatform de nieuwe arbohandreiking Taal en veiligheidsrisico’s. Deze handreiking biedt praktische handvatten om taal … Vraag BVT voor meer informatie over: Nieuwe Arbohandreiking.

Rookruimtes moeten verdwijnen in bedrijven

Door de Tabakswet is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen zodat werknemers hun werk kunnen doen zonder hinder of overlast van roken. Veel organisaties hebben daarom aparte rookruimtes. Zij moeten zich erop voorbereiden dat deze ruimtes dicht moeten. Dit moet uiterlijk in 2022 gebeurd zijn. De ministerraad heeft onlangs een voorstel van staatssecretaris Blokhuis … Vraag BVT voor meer informatie over: Rookruimtes moeten verdwijnen in bedrijven.

De meerwaarde van een goed afscheid

Een goede start van een nieuwe medewerker is handig om iemand snel in te kunnen zetten. Organisaties besteden daar dan ook veel aandacht aan. Afscheid nemen van medewerkers is minstens zo belangrijk. Toch blijft een goed vertrek van een werknemer van onderschatte waarde voor veel organisaties. Een oud-medewerker is de ambassadeur van uw organisatie. Als … Vraag BVT voor meer informatie over: De meerwaarde van een goed afscheid.

Een verplicht vrouwenquotum van 30%

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd om minimaal 30% van de raden van commissarissen (rvc’s) bij beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen te laten bestaan. Hierdoor zal de diversiteit toenemen en wordt het old-boysnetwerk doorbroken. Nog niet eens de helft van de bedrijven heeft 30% vrouwen in de top. Er moet nog veel veranderen. … Vraag BVT voor meer informatie over: Een verplicht vrouwenquotum van 30%.

Vakantiedagen vervallen niet automatisch

De vakantiedagen die overblijven aan het einde van het jaar kunnen een stuwmeer aan vrije dagen vormen. Veel werkgevers vinden dat niet wenselijk. Sommige werkgevers hebben daarom in de arbeidsovereenkomst laten opnemen dat werknemers de dagen niet mogen oppotten. Dit oppotbeding regelt dat (een deel van) de vrije dagen direct op 1 januari vervallen. Als een … Vraag BVT voor meer informatie over: Vakantiedagen vervallen niet automatisch.

Tips om de organisatiecultuur te veranderen

De wereld verandert voortdurend. Organisaties moeten steeds sneller op deze veranderingen kunnen inspelen. Werknemers moeten bijvoorbeeld veel zelfstandiger werken of moeten veel commerciëler worden. Minder bureaucratisch zijn. Verandering betekent meestal: andere dingen gaan doen of dingen anders gaan doen. Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om de organisatie en de cultuur te veranderen. … Vraag BVT voor meer informatie over: Tips om de organisatiecultuur te veranderen.

Minimum lonen werknemers en ZZP-ers

Een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt heeft vanaf 1 januari 2020 recht op een salaris van minimaal 1.653,60 euro bruto per maand. Dat is een kleine stijging, want in 2019 is dat 1.635,60 euro bruto per maand. Om voor een fulltime-salaris in aanmerking te komen is de werknemer afhankelijk de afspraken … Vraag BVT voor meer informatie over: Minimum lonen werknemers en ZZP-ers.

Geen slapende dienstverbanden meer

Er zijn werkgevers die langdurig zieke werknemers geen transitievergoeding willen betalen. Zij blijven daarom ‘slapend’ in dienst, terwijl ze geen werk meer verrichten en geen loon ontvangen. De Hoge Raad sprak zich hier onlangs over uit. Werkgevers mogen langdurig zieken niet langer in een slapend dienstverband houden. Dat heeft gevolgen voor werknemers met slapende dienstverbanden. … Vraag BVT voor meer informatie over: Geen slapende dienstverbanden meer.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten