088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

HR Informatie

HR verwacht dat functie op de schop gaat door robotisering

Maar liefst 71% van de Nederlandse HR-professionals verwacht dat zijn of haar functie de komende tijd gaat veranderen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2019-2020’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, uitgevoerd onder bijna 2.000 HR-professionals. HR-medewerkers zien vooral dat banen rond personeelszaken en de salarisadministratie veranderen onder invloed van digitalisering. Medewerkers verwachten, meer … Vraag BVT voor meer informatie over: HR verwacht dat functie op de schop gaat door robotisering.

Thuiswerken is niet altijd ideaal

Het lijkt zo prettig om thuis te werken. Rustig opstarten en niet in de file staan. Steeds meer werknemers doen dit. Voor werkgevers is het ook prettig, want er zijn minder werkplekken nodig. Toch werkt thuiswerken niet voor iedereen. Sommige mensen kunnen niet thuiswerken, omdat het niet in de functie past. Ook is niet iedereen … Vraag BVT voor meer informatie over: Thuiswerken is niet altijd ideaal.

Discriminatie sollicitanten met migratieachtergrond

Sollicitanten worden minder vaak gediscrimineerd. Dat blijkt uit het onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oudere sollicitanten hebben weinig last meer van discriminatie, maar sollicitanten met een migratieachtergrond hebben nog altijd minder kans om iets terug te horen na een sollicitatie.  Het verschil tussen de kansen van mensen … Vraag BVT voor meer informatie over: Discriminatie sollicitanten met migratieachtergrond.

Overheid komt met brochures over de WAB

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Om werkgevers te helpen bij de invoering van de WAB is het Ministerie van SZW een voorlichtingscampagne begonnen.  Het ministerie heeft een WAB-checklist opgesteld met de belangrijkste wijzigingen waarvan … Vraag BVT voor meer informatie over: Overheid komt met brochures over de WAB.

Wat kunnen bedrijven doen aan werkdruk?

Zoals u weet is werkdruk een groot probleem bij veel organisaties. Dat zorgt ervoor dat het ziekteverzuim stijgt. De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Toch is het goed om als organisatie een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk … Vraag BVT voor meer informatie over: Wat kunnen bedrijven doen aan werkdruk?.

Bijna de helft van de vacatures moeilijk te vervullen

Organisaties blijven op zoek naar personeel.  In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Een kwart van de werkgevers denkt dat het vervullen van vacatures in het najaar van 2019 nog moeilijker wordt. UWV publiceerde onlangs een lijst van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst. Voor het eerst zijn er ook moeilijk … Vraag BVT voor meer informatie over: Bijna de helft van de vacatures moeilijk te vervullen.

De transitievergoeding verandert ingrijpend

Door de invoering van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert vanaf 1 januari 2020 de transitievergoeding. Dit heeft gevolgen voor de kosten en het moment om iemand te ontslaan. De transitievergoeding in de WAB zal er anders uitzien. Elke werknemer heeft dan al vanaf de eerste werkdag recht op de vergoeding, maar er zijn … Vraag BVT voor meer informatie over: De transitievergoeding verandert ingrijpend.

Actief luisteren met LSD

Luisteren is voor een HR-professional van groot belang. U werkt immers de hele dag samen met mensen uit alle delen van de organisatie. Wat wil de directeur precies? Geeft hij wel antwoord op de vragen van de HR? Wat bedoelt de medewerker die bij HR aanklopt? Het gaat hierbij niet om passief luisteren (naar muziek bijvoorbeeld), … Vraag BVT voor meer informatie over: Actief luisteren met LSD.

Naar een eerlijker sollicitatieprocedure

Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers gaat het er niet altijd eerlijk aan toe. Niet iedere sollicitant heeft namelijk even veel kans op de arbeidsmarkt. Een eerlijke sollicitatieprocedure draagt bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Van Ark wil werkgevers verplichten om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en … Vraag BVT voor meer informatie over: Naar een eerlijker sollicitatieprocedure.

Werknemers later met pensioen

Werknemers gaan steeds later met pensioen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers 65 jaar is. Dat is bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Het is een ontwikkeling die al een tijd zichtbaar is.  In 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog rond de 61 jaar. Door regelgeving … Vraag BVT voor meer informatie over: Werknemers later met pensioen.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten