088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Bewegen op het werk is niet altijd gezond

U weet  natuurlijk dat zitten slecht is voor werknemers. Veel bedrijven stimuleren daarom bewegen, want dat is goed. Fysiek actief zijn wordt vaak als een oplossing gezien voor het voorkomen van hart- en vaatziektes, suikerziekte en kanker. En nu blijkt dat volgens het onderzoek van VUmc dat fysiek actief zijn tijdens het werk niet altijd een gezonde optie is. Sterker nog, mensen die … Vraag BVT voor meer informatie over: Bewegen op het werk is niet altijd gezond.

Wel of geen reden voor ontslag?

Onlangs ontsloeg Van der Valk Hotel Hoorn een werknemer op staande voet. Hij had twee drankjes gratis weggegeven. Van der Valk vond dit diefstal. Het personeelsreglement van de hotelketen was hier duidelijk over. Het weggeven van gratis drankjes leidt tot ontslag op staande voet. De rechter van Rechtbank Noord-Holland was het hier niet mee eens. Het weggeven van de drankjes was niet voldoende om … Vraag BVT voor meer informatie over: Wel of geen reden voor ontslag?.

Tips voor het aantrekken van vakantiekrachten

Veel organisaties huren in de zomer vakantiekrachten in. Dat is tijdelijk personeel om de vaste werknemers te vervangen of om extra klussen te laten doen waar u normaal gesproken niet aan toekomt. Vakantiekrachten leveren niet alleen veel op, ze kosten ook tijd. Onderschat dat niet. Vergeet niet dat in de zomer de personele bezetting wisselend … Vraag BVT voor meer informatie over: Tips voor het aantrekken van vakantiekrachten.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Minister Koolmees wil de arbeidsmarkt beter laten functioneren. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Zeventig procent van het aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar … Vraag BVT voor meer informatie over: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Inspectie SZW aan de slag met discriminatie

De Inspectie SZW gaat meer werk maken van de bestrijding van discriminatie en seksuele intimidatie. Staatsecretaris van SZW Tamara van Ark gaf dit aan tijdens Kamervragen over het Jaarplan 2018 van de Inspectie. De Inspectie heeft hiervoor een speciaal team voor discriminatie. Dit team selecteert organisaties voor inspectie. Dit wordt gedaan op basis van de meldingen die binnen zijn gekomen … Vraag BVT voor meer informatie over: Inspectie SZW aan de slag met discriminatie.

Bedrijven nog niet klaar voor de AVG

Zoals u weet wordt op 25 mei de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hier is al veel over geschreven. Toch voldoet op dit moment slechts een kwart van de Nederlandse bedrijven met meer dan 500 werknemers aan de nieuwe privacywet. Dit blijkt uit een peiling van HR-riskconsultant Robidus. Ook uit de cijfers van het … Vraag BVT voor meer informatie over: Bedrijven nog niet klaar voor de AVG.

Bent u wel een aantrekkelijke werkgever?

Door de groei van de economie hebben werknemers weer veel mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Werknemers hebben de werkgever voor het kiezen. Welke factoren wegen voor werknemers mee bij het kiezen van een nieuwe baan? Dit is voor HR interessant om te weten. Salarisverwerker Raet heeft dit samen met onderzoeksbureau TNS Nipo tijdens de jaarlijkse HR Benchmark onderzocht. … Vraag BVT voor meer informatie over: Bent u wel een aantrekkelijke werkgever?.

Werkgevers in de knel door privacywetgeving

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Voorwaarden Beide ondernemingsorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers. Nu … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkgevers in de knel door privacywetgeving.

Grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen

Het Europese statistiekbureau Eurostat concludeert dat het niet-gecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen in de eurozone onveranderd is gebleven. In 2016 verdienden vrouwen in de eurozone gemiddeld 16,3 procent minder dan mannen en dat is nu nog zo. Er zijn wel grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen tussen de verschillende landen. In Estland … Vraag BVT voor meer informatie over: Grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen.

Vertrouwenspersoon regelmatig teruggefloten door werkgever

Uit een enquête in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onderzoeksprogramma De Monitor blijkt dat maar liefst één op de tien interne vertrouwenspersonen wel eens is teruggefloten door zijn of haar werkgever. Dit gebeurde  nadat de vertrouwenspersoon zich had ingezet voor een slachtoffer van seksuele intimidatie. Het percentage is nog hoger bij externe vertrouwenspersonen. Voor vertrouwenspersonen die buiten de … Vraag BVT voor meer informatie over: Vertrouwenspersoon regelmatig teruggefloten door werkgever.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten