088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

HR Informatie

De meerwaarde van een goed afscheid

Een goede start van een nieuwe medewerker is handig om iemand snel in te kunnen zetten. Organisaties besteden daar dan ook veel aandacht aan. Afscheid nemen van medewerkers is minstens zo belangrijk. Toch blijft een goed vertrek van een werknemer van onderschatte waarde voor veel organisaties. Een oud-medewerker is de ambassadeur van uw organisatie. Als … Vraag BVT voor meer informatie over: De meerwaarde van een goed afscheid.

Een verplicht vrouwenquotum van 30%

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd om minimaal 30% van de raden van commissarissen (rvc’s) bij beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen te laten bestaan. Hierdoor zal de diversiteit toenemen en wordt het old-boysnetwerk doorbroken. Nog niet eens de helft van de bedrijven heeft 30% vrouwen in de top. Er moet nog veel veranderen. … Vraag BVT voor meer informatie over: Een verplicht vrouwenquotum van 30%.

Vakantiedagen vervallen niet automatisch

De vakantiedagen die overblijven aan het einde van het jaar kunnen een stuwmeer aan vrije dagen vormen. Veel werkgevers vinden dat niet wenselijk. Sommige werkgevers hebben daarom in de arbeidsovereenkomst laten opnemen dat werknemers de dagen niet mogen oppotten. Dit oppotbeding regelt dat (een deel van) de vrije dagen direct op 1 januari vervallen. Als een … Vraag BVT voor meer informatie over: Vakantiedagen vervallen niet automatisch.

Tips om de organisatiecultuur te veranderen

De wereld verandert voortdurend. Organisaties moeten steeds sneller op deze veranderingen kunnen inspelen. Werknemers moeten bijvoorbeeld veel zelfstandiger werken of moeten veel commerciëler worden. Minder bureaucratisch zijn. Verandering betekent meestal: andere dingen gaan doen of dingen anders gaan doen. Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om de organisatie en de cultuur te veranderen. … Vraag BVT voor meer informatie over: Tips om de organisatiecultuur te veranderen.

Minimum lonen werknemers en ZZP-ers

Een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt heeft vanaf 1 januari 2020 recht op een salaris van minimaal 1.653,60 euro bruto per maand. Dat is een kleine stijging, want in 2019 is dat 1.635,60 euro bruto per maand. Om voor een fulltime-salaris in aanmerking te komen is de werknemer afhankelijk de afspraken … Vraag BVT voor meer informatie over: Minimum lonen werknemers en ZZP-ers.

Geen slapende dienstverbanden meer

Er zijn werkgevers die langdurig zieke werknemers geen transitievergoeding willen betalen. Zij blijven daarom ‘slapend’ in dienst, terwijl ze geen werk meer verrichten en geen loon ontvangen. De Hoge Raad sprak zich hier onlangs over uit. Werkgevers mogen langdurig zieken niet langer in een slapend dienstverband houden. Dat heeft gevolgen voor werknemers met slapende dienstverbanden. … Vraag BVT voor meer informatie over: Geen slapende dienstverbanden meer.

Schokkende cijfers over ongevallen op het werk

Maar liefst 1 op de 4 werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geweest van een bedrijfsongeval. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond het CNV. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders  werken in gevaarlijke beroepen. Dat zijn dus zo’n 500.000 werknemers! 36% van alle werknemers stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de … Vraag BVT voor meer informatie over: Schokkende cijfers over ongevallen op het werk.

HR verwacht dat functie op de schop gaat door robotisering

Maar liefst 71% van de Nederlandse HR-professionals verwacht dat zijn of haar functie de komende tijd gaat veranderen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2019-2020’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, uitgevoerd onder bijna 2.000 HR-professionals. HR-medewerkers zien vooral dat banen rond personeelszaken en de salarisadministratie veranderen onder invloed van digitalisering. Medewerkers verwachten, meer … Vraag BVT voor meer informatie over: HR verwacht dat functie op de schop gaat door robotisering.

Thuiswerken is niet altijd ideaal

Het lijkt zo prettig om thuis te werken. Rustig opstarten en niet in de file staan. Steeds meer werknemers doen dit. Voor werkgevers is het ook prettig, want er zijn minder werkplekken nodig. Toch werkt thuiswerken niet voor iedereen. Sommige mensen kunnen niet thuiswerken, omdat het niet in de functie past. Ook is niet iedereen … Vraag BVT voor meer informatie over: Thuiswerken is niet altijd ideaal.

Discriminatie sollicitanten met migratieachtergrond

Sollicitanten worden minder vaak gediscrimineerd. Dat blijkt uit het onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oudere sollicitanten hebben weinig last meer van discriminatie, maar sollicitanten met een migratieachtergrond hebben nog altijd minder kans om iets terug te horen na een sollicitatie.  Het verschil tussen de kansen van mensen … Vraag BVT voor meer informatie over: Discriminatie sollicitanten met migratieachtergrond.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten