088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Maak gebruik van de sollicitatiecode

Er gaat soms wel eens iets mis tijdens de sollicitatieprocedure. De sollicitanten horen niets meer van de organisatie waar ze hebben gesolliciteerd of de procedure is niet helder. Dit levert dan veel vragen op. Dat kunt u voorkomen. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid … Vraag BVT voor meer informatie over: Maak gebruik van de sollicitatiecode.

Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft afgelopen week besloten dat het Kabinet maatregelen neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer mensen aan vast werk … Vraag BVT voor meer informatie over: Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan.

Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim kost veel geld. Ziekteverzuim verlagen is daarom bij veel werkgevers een belangrijk doel. U kunt maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verlagen. Iedere organisatie moet volgens artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een ziekteverzuimbeleid hebben. Het ziekteverzuimbeleid is maatwerk en daarom bij iedere organisatie anders. In het beleid staat in ieder geval wat er van … Vraag BVT voor meer informatie over: Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen.

Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Er moet een collectieve verzekering komen waar iedereen aan mee moet betalen. Ook de zelfstandig adviseur, de freelance journalist en de bouwvakker met een eigen bedrijf. Volgens de AWVN wordt de groep werkenden die niet verzekerd is steeds groter. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor het eerst … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering.

Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Vraag BVT voor meer informatie over: Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet.

Wetsvoorstel vaderschapsverlof door de Tweede Kamer

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) door de Tweede Kamer gekregen. Een meerderheid staat achter de plannen van de minister om het huidige kraamverlof te vervangen door een ruimere regeling voor geboorteverlof. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer en als die akkoord gaat dan wordt de wet ingevoerd. Het is de … Vraag BVT voor meer informatie over: Wetsvoorstel vaderschapsverlof door de Tweede Kamer.

Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Als u nieuwe medewerkers krijgt dan wilt u natuurlijk dat ze snel integreren in uw organisatie. In de praktijk pakt dat vaak anders uit. Dat het integreren van nieuwe medewerkers niet perfect verloopt, blijkt uit het onderzoek van Vlerick Business School en Talmundo. Ruim een derde van de werknemers heeft een integratieprogramma nog nooit gezien. Bovendien … Vraag BVT voor meer informatie over: Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter.

Meer banen door robotisering

Robotisering is voor sommigen een bedreiging. Hun baan verdwijnt en wordt over genomen door een robot. Toch is robotisering ook een kans. Het levert de komende vijf jaar wereldwijd ook veel banen op. Volgens het World Economic Forum verdwijnen er tot en met 2022 zo’n 75 miljoen banen, maar er ontstaan waarschijnlijk ook 133 miljoen … Vraag BVT voor meer informatie over: Meer banen door robotisering.

Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?

Waarschijnlijk werken er bij u ook medewerkers met schulden of geldzorgen. Dit kan ontstaan zijn door scheidingen, ziekte, ontslag van een partner en dergelijke. Maar liefst 62% van de werkgevers krijgen hiermee te maken. Dat is te zien aan loonbeslagen, ziekteverzuim en lagere productiviteit, concentratie. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor medewerkers maar ook … Vraag BVT voor meer informatie over: Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?.

Meer doen met HR analytics

Organisaties en Human Resources veranderen. Dat betekent dat ook van HR-professionals andere competenties worden gevraagd. Door geïntegreerde HR-informatiesystemen is steeds meer informatie over medewerkers en de organisatie beschikbaar. Deze informatie is steeds makkelijker toegankelijk. U kunt bijvoorbeeld kijken naar de variabelen die van invloed zijn op in- en uitstroom van personeel. Wat zijn de groeiambities … Vraag BVT voor meer informatie over: Meer doen met HR analytics.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten