088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

SER wil optimalisering van verlofregeling

De Sociaal-Economische Raad  (SER) adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design … Vraag BVT voor meer informatie over: SER wil optimalisering van verlofregeling.

Loonkosten flink omhoog

Onlangs kwam in het nieuws dat salarisverwerker ADP voorspelde dat werknemers er in januari nog niet veel op vooruitgaan in salaris. Als werkgevers krijgt u misschien wel een ander beeld. U moet dit jaar meer werkgeverslasten betalen in vergelijking met afgelopen jaar. In 2018 gaan de werkgeversbijdragen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de algemene werkloosheidspremie (Awf) én het … Vraag BVT voor meer informatie over: Loonkosten flink omhoog.

Tekorten op de arbeidsmarkt verwacht

De economie groeit hard en dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) constateert dat de werkgelegenheid groeit en de werkloosheid daalt. De jeugdwerkloosheid daalt het hardst. Met gemiddeld 8,4% in het 3de kwartaal van 2017 is de jeugdwerkloosheid nog steeds hoger dan die van de andere leeftijdscategorieën. Vooral laagopgeleiden … Vraag BVT voor meer informatie over: Tekorten op de arbeidsmarkt verwacht.

Vakantiedagen vervallen niet automatisch

De vakantiedagen die overblijven aan het einde van het jaar kunnen een stuwmeer aan vrije dagen vormen. Veel werkgevers vinden dat niet wenselijk. Sommige werkgevers hebben daarom in de arbeidsovereenkomst laten opnemen dat werknemers de dagen niet mogen oppotten. Dit oppotbeding regelt dat (een deel van) de vrije dagen direct op 1 januari vervallen. Als een … Vraag BVT voor meer informatie over: Vakantiedagen vervallen niet automatisch.

Meer aandacht voor PSA

De Inspectie SZW vindt dat er meer aandacht van werkgevers nodig is voor de aanpak van Psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA). Daar vallen werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen onder. De inspectie komt tot dit standpunt op basis van controles in 2016 en 2017. Deze vonden plaats bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten. Deze 4 sectoren, waarvan bekend is dat zij meer kans hebben … Vraag BVT voor meer informatie over: Meer aandacht voor PSA.

Het nieuwe belonen

Veel werkgevers proberen via een prestatiebeloning werknemers te stimuleren meer te doen. Een prestatiebonus heeft echter nauwelijks effect. Het leidt niet tot meer intrinsieke motivatie, tot betere prestaties, tot meer geluk en bevlogenheid of tot het behoud van talent. Sterker nog, het leidt juist tot allerlei verkeerde gedragingen, zoals manipulatie en fraude. De enige reden dat … Vraag BVT voor meer informatie over: Het nieuwe belonen.

Werkstress is beroepsziekte nummer 1

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Werknemers verzuimen daarom per jaar maar liefst 7 miljoen dagen! Dat is de redne dat er ieder jaar een Week van de werkstress wordt gehouden. Werkstress kan heel veel verschillende oorzaken hebben en zich … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkstress is beroepsziekte nummer 1.

AOW leeftijd blijft hetzelfde

Om de pensioenen betaalbaar te houden wil het kabinet het pensioenstelsel grondig veranderen. De AOW leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd hetzelfde als … Vraag BVT voor meer informatie over: AOW leeftijd blijft hetzelfde.

HR vaak niet op de hoogte van financiele regelingen

Veel HR-managers laten vaak geld liggen. Dit blijkt uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)  ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’. HR-managers zijn niet op de hoogte van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Maar liefst 29% van de werkgevers is niet bekend met … Vraag BVT voor meer informatie over: HR vaak niet op de hoogte van financiele regelingen.

Ziekteverzuim: Vrouwen en ouderen verzuimen meer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft met TNO onderzoek gedaan naar verzuim. Een opvallende conclusie is dat vrouwen meer wegens ziekte verzuimen dan mannen. Vooral bij vrouwen van 25 tot 35-jaar is het verzuim twee keer zo hoog als bij mannen van dezelfde leeftijdsgroep. Mannen van die leeftijd hadden in 2016 een ziekteverzuimpercentage van 2,2% en … Vraag BVT voor meer informatie over: Ziekteverzuim: Vrouwen en ouderen verzuimen meer.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten