088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Werkgevers in de knel door privacywetgeving

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Voorwaarden Beide ondernemingsorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers. Nu … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkgevers in de knel door privacywetgeving.

Grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen

Het Europese statistiekbureau Eurostat concludeert dat het niet-gecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen in de eurozone onveranderd is gebleven. In 2016 verdienden vrouwen in de eurozone gemiddeld 16,3 procent minder dan mannen en dat is nu nog zo. Er zijn wel grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen tussen de verschillende landen. In Estland … Vraag BVT voor meer informatie over: Grote verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen.

Vertrouwenspersoon regelmatig teruggefloten door werkgever

Uit een enquête in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onderzoeksprogramma De Monitor blijkt dat maar liefst één op de tien interne vertrouwenspersonen wel eens is teruggefloten door zijn of haar werkgever. Dit gebeurde  nadat de vertrouwenspersoon zich had ingezet voor een slachtoffer van seksuele intimidatie. Het percentage is nog hoger bij externe vertrouwenspersonen. Voor vertrouwenspersonen die buiten de … Vraag BVT voor meer informatie over: Vertrouwenspersoon regelmatig teruggefloten door werkgever.

Waar let de Inspectie szw op bij werkdruk?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress doordat de werkdruk te hoog wordt. De Inspectie SZW vindt dat werkgevers dit arbeidsrisico serieus moeten nemen. De Inspectie vindt dat er een systematische aanpak moet zijn om werkdruk tegen te gaan. Deze aanpak begint met het (laten) inventariseren van de werkdruk in het kader van de risico-inventarisatie … Vraag BVT voor meer informatie over: Waar let de Inspectie szw op bij werkdruk?.

Ook voor HR is er de Week van de RI&E

Ook dit jaar is er een week van de RI&E. Dit jaar is de week van 11 tot 15 juni 2018. Dat is al weer de vierde keer dat deze actieweek wordt gehouden. Tijdens deze week staat het belang van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor gezond en veilig werk centraal. Veel werkgevers denken dat arbo een … Vraag BVT voor meer informatie over: Ook voor HR is er de Week van de RI&E.

Griepgolf zorgt voor hoge verzuimkosten

We hebben bijna het hele jaar al last van de griepgolf. Het influenzavirus is zeer besmettelijk. Er zijn zelfs zo veel mensen ziek dat onlangs 3 ziekenhuizen een opnamestop hebben afgekondigd. De griep veroorzaakte een toename van patiënten en een personeelstekort. De griepgolf zorgt voor hoge verzuimkosten en een verlies aan productiviteit. Deze griepgolf duurt langer dan … Vraag BVT voor meer informatie over: Griepgolf zorgt voor hoge verzuimkosten.

Sterke toename van flexwerkers

Flexwerkers maken een steeds groter deel uit van de werkzame beroepsbevolking. Volgens het CBS en TNO was dat ook het laatste kwartaal van 2017 het geval. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5% toe tot 3 miljoen. Deze groep bestaat uit 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste werknemers groeide … Vraag BVT voor meer informatie over: Sterke toename van flexwerkers.

Wat zijn de werving en selectie trends

De economie draait goed en het wordt steeds lastiger om talentvol personeel te krijgen. Veel HR-professionals en brancheorganisaties wijten de tekorten aan gebrekkige instroom en mismatch met het onderwijs. Zij kijken veelal naar de overheid, zoeken regionale en collegiale samenwerkingen op en proberen op verschillende manieren in te spelen op nieuwe arbeidsmarktsituatie. Recruitment en retentie staan daarom overal weer op hoog op … Vraag BVT voor meer informatie over: Wat zijn de werving en selectie trends.

SER wil optimalisering van verlofregeling

De Sociaal-Economische Raad  (SER) adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Dit blijkt uit het concept-wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) dat onlangs openbaar is gemaakt. Daarin gaat … Vraag BVT voor meer informatie over: SER wil optimalisering van verlofregeling.

Loonkosten flink omhoog

Onlangs kwam in het nieuws dat salarisverwerker ADP voorspelde dat werknemers er in januari nog niet veel op vooruitgaan in salaris. Als werkgevers krijgt u misschien wel een ander beeld. U moet dit jaar meer werkgeverslasten betalen in vergelijking met afgelopen jaar. In 2018 gaan de werkgeversbijdragen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de algemene werkloosheidspremie (Awf) én het … Vraag BVT voor meer informatie over: Loonkosten flink omhoog.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten