088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4% is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Er vielen toen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een forse stijging ten opzichte van de 54 dodelijke … Vraag BVT voor meer informatie over: Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Het is voor werkgevers prettig dat de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2015. Dat is de datum dat werknemers een … Vraag BVT voor meer informatie over: Compensatie transitievergoeding.

De personeelsadvertentie kan beter

Veel organisaties zijn op zoek naar werknemers. Een goede, duidelijke en wervende personeelsadvertentie is van groot belang om potentiele sollicitanten te werven. Toch valt er veel aan te merken op vacatureteksten. Zij zitten vaak vol clichéwoorden. Veel werkgevers gebruiken vaak dezelfde formuleringen zoals creatieve duizendpoot, passie, geen 9-tot-5-mentaliteit en hands-on-mentaliteit. Formuleringen uit advertenties zijn vaak … Vraag BVT voor meer informatie over: De personeelsadvertentie kan beter.

Ziekteverzuim kost 8,7 miljard!

Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge kosten. Naar schatting belopen de kosten van loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim 5 miljard euro op jaarbasis, en die van arbeidsongeschiktheid door werk 2,1 miljard euro. De zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening zijn 1,6 miljard euro. Samen zijn deze kosten 8,7 miljard euro. Hiervan komt meer dan … Vraag BVT voor meer informatie over: Ziekteverzuim kost 8,7 miljard!.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Het ontslagrecht zal dan worden versoepeld en flexwerk zal worden ontmoedigd. De regels om de proeftijd te verlengen van twee naar vijf maanden zijn uit het wetsvoorstel gehaald. De proeftijd blijft 2 maanden. Minister Koolmees wil met de WAB de arbeidsmarkt beter laten … Vraag BVT voor meer informatie over: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Geen langere proeftijd

Het kabinet wil met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het verschil tussen flexwerk en vast werk verkleinen. Vooral veel jonge werknemers gaan iedere keer van tijdelijk naar tijdelijk contract. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees,  heeft voorstellen gedaan om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te … Vraag BVT voor meer informatie over: Geen langere proeftijd.

Financiele problemen werknemers ook zorg voor werkgever

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ (2017) van het Nibud. Werkgevers krijgen pas laat zicht op … Vraag BVT voor meer informatie over: Financiele problemen werknemers ook zorg voor werkgever.

Scholing moet standaard worden in beloningspakket

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN schrijven daarom in hun arbeidsvoorwaardennota dat Scholing en interne opleiding essentiële arbeidsvoorwaarden moeten worden.  Investeren in persoonlijke ontwikkeling van werkenden is van belang om bij te blijven en het werk ook in de toekomst te kunnen doen. De werkgeversorganisaties vinden daarom dat afspraken over budgetten voor … Vraag BVT voor meer informatie over: Scholing moet standaard worden in beloningspakket.

Wel of geen zzp-er?

Vorige week verloor maaltijdbezorger Deliveroo de rechtszaken die de FNV had aanspannen. Het bezorgen van maaltijden wordt volgens de rechter niet door zzp’ers gedaan, maar door werknemers. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst en bezorgers zouden onder de cao voor beroepsgoederenvervoer moeten vallen. Deliveroo moet de cao met terugwerkende kracht toepassen en bezorgers kunnen nu aanspraak … Vraag BVT voor meer informatie over: Wel of geen zzp-er?.

Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet moet er voor zorgen dat vaste contracten aantrekkelijker worden en dat flexwerken mogelijk blijft. In aanvulling op het wetsvoorstel heeft het Kabinet ook lagere regelgeving openbaar gemaakt. Hierin zijn enkele onderdelen van de WAB uitgewerkt en concreter gemaakt. Deze ‘lagere … Vraag BVT voor meer informatie over: Geef uw mening over enkele bepalingen WAB.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten